250 let kladenské čtvrti Podprůhon

V roce 1769 rozhodl břevnovský opat Bedřich Grundtmann o parcelaci prvních osmi pozemků v podprůhonském údolí. 

V roce 1705 koupili břevnovští benediktini kladenské panství za 140.000 zlatých. Po stabilizaci poměru na koupeném panství začali s opravou a přestavbou kladenského zámku. Kromě jiných aktivit se snažili parcelovat a zušlechťovat ladem ležící pozemky v rámci panství. Padesátý břevnovský opat Bedřich (Fridericus) Grundtmann rozhodl v roce 1769 o parcelaci prvních osmi pozemků v údolí, zvaném Podprůhon. (Teprve později začali parcelovat Štěpánov (1780) a Rozdělov (1783). 

Parcelované pozemky byly svažité a proto cena pořízení nebyla tak vysoká jako v centrálním Kladně. Mohli si je dovolit zakoupit i chudší obyvatelé Kladna. Nebyli to ještě hutníci a horníci, kteří osídlovali Podprůhon až po roce 1850, protože první šachta v bezprostředním okolí Kladna, Kateřina Josefa, byla vyhloubena v roce 1846 a železárny se začaly stavět až po roce 1850. Byli to většinou drobní řemeslníci. V druhé polovině 19. století se v Podprůhonu zabydlovali většinou hutníci a horníci. 

Zástavba je téměř jednotná, malé domky s malými dvorky, většinou bez zahrad nebo s malými svažitými zahradami. Svým charakterem je Podprůhon unikátní, protože dokladuje výstavbu většinou v 19. století, která je v centrálním Kladně smazána pozdějšími přestavbami. Ze všech uvedených důvodů je 250 výročí vzniku Podprůhonu významným datem v historii Kladna.

Zdeněk Pospíšil, historik 

CO PŘIPRAVUJEME

V rámci roku 250tiletého výročí vzniku čtvrti Podprůhon připravujeme řadu projektů, akcí a nakladatelských počinů. 

Chceme Vás zde seznámit s našimi plány a informovat o projektech, které již proběhly. Zároveň Vás zveme, abyste se jich zúčastnili nebo dokonce se aktivně zapojili do jejich příprav. 

ze soukromé sbírky Věry Záhrubské
ze soukromé sbírky Věry Záhrubské

Na projektu Podprůhon 250 participují:

  • Jiří Hanke, fotograf
  • Martin Donát, Madoni Graphic
  • Tomáš Fencl, fotograf
  • Tomáš Landsinger, grafik