PROJEKTY & AKCE 

 V rámci roku 250tiletého výročí vzniku čtvrti Podprůhon připravujeme řadu projektů, akcí a nakladatelských počinů.

Chceme Vás zde seznámit s našimi plány a informovat o projektech, které již proběhly. Zároveň Vás zveme, abyste se jich zúčastnili nebo dokonce se aktivně zapojili do jejich příprav.